@book{Bugajski:2020,
  author    = "M. Bugajski",
  title     = "Kaczka z jabłkami, ISBN: 9788364393556",
  publisher = "Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2020",
  pages     = "145",
}