@book{Wojciechowska:2000,
  author    = "A. Wojciechowska",
  title     = "Magdaleny z Kossaków Samozwaniec widzenie świata, ISBN: 8301130857",
  publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2000",
  pages     = "223",
}