@book{Bugajski:1999,
  author    = "M. Bugajski",
  title     = "Pół wieku kultury języka w Polsce : (1945-1995), ISBN: 8301129182",
  publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
  address   = "Warszawa",
  year      = "1999",
  pages     = "197",
}