@book{Bugajski:1993,
  author    = "M. Bugajski",
  title     = "Jezykoznawstwo normatywne, ISBN: 830111083X",
  publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
  address   = "Warszawa",
  year      = "1993",
  pages     = "213",
}