@book{Bugajski:1977,
  author    = "M. Bugajski",
  title     = "Polska terminologia poligraficzna : studium semantyczne na wybranych działach",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Acta Universitatis Wratislaviensis, 328",
  year      = "1977",
  pages     = "117",
}