@book{Bugajski:1983,
  author    = "M. Bugajski",
  title     = "Morfen "nie" we współczesnym języku polskim i w zasadach pisowni",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Acta Universitatis Wratislaviensis, 674",
  year      = "1983",
  pages     = "108",
}