@book{Bugajski:2004,
  author    = "M. Bugajski",
  title     = "Jak pachnie rezeda? : lingwistyczne studium zapachów, ISBN: 8389247763",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe",
  address   = "Wrocław",
  year      = "2004",
  pages     = "279",
}