@book{Bugajski:2006,
  author    = "M. Bugajski",
  title     = "JÍzyk w komunikowaniu, ISBN: 9788301148072",
  publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2006",
  pages     = "537",
}