@book{Kaczor:2009,
  author    = "M. Kaczor",
  title     = "Estetyka słowa a kultura języka, ISBN: 9788374812801",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2009",
  pages     = "152",
}