@book{Uździcka:2010,
  author    = "M. Uździcka",
  title     = "Studium kształtowania się kompetencji językowej agronoma : analiza genologiczna, pragmatyczna i leksykalna "Wykładów" Władysława Majewskiego z lat 1848-1850, ISBN: 9788374813358",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2010",
  pages     = "419",
}