@InCollection{Kaczor:2008,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Charakterystyka językowa odbiorcy nowych form aktywności i spędzania wolnego czasu",
  pages     = "101--105",
  year      = "2008",
  booktitle = "Homo creator czy homo ludens? : twórcy - internauci - podróżnicy, ISBN: 978837441976",
  editor    = "red. nauk. Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
  series    = "Przestrzenie życia społecznego",
}