@InCollection{Kaczor:2008,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Ukształtowanie leksykalno - stylistyczne reportaży Ryszarda Kapu¶cińskiego",
  pages     = "156--165",
  year      = "2008",
  booktitle = "Ryszard Kapu¶ciński. Próba portretu, ISBN: 9788388278959",
  editor    = "red. nauk. Marek Sokołowski",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP",
  address   = "Warszawa",
}