@InCollection{Bugajski:2008,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Leksem marketing w języku polskim",
  pages     = "45--49",
  year      = "2008",
  booktitle = "Język w marketingu, ISBN: 9788375251666",
  editor    = "pod red. Kazimierza Michalewskiego",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
}