@InCollection{Kaczor:2008,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Cierpienie utrwalone w języku",
  pages     = "135--141",
  year      = "2008",
  booktitle = "Cierpienie dziecka, ISBN: 9788389682672",
  editor    = "red. nauk. Elżbieta Skorupska - Raczyńska, Grzegorz Cyran i Dariusz Jastrz±b",
  publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
  address   = "Gorzów Wielkopolski",
}