@InCollection{Bugajski:2008,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Strona internetowa jako przedmiot badań językoznawczych",
  pages     = "289--297",
  year      = "2008",
  note      = "dwie afiliacje",
  booktitle = "WWW - w sieci metafor strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, ISBN: 9788389518736",
  editor    = "pod red. Agnieszki Dytman - Stasieńko i Jana Stasieńki",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej",
  address   = "Wrocław",
}