@InCollection{Kaczor:2009,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Tradycja czy zeświecczenie? O przemianach w językowych obyczajach świątecznych (na przykładzie tekstów życzeń)",
  pages     = "351--359",
  year      = "2009",
  booktitle = ""Nowy wspaniały świat?" : moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia, ISBN: 9788376114620",
  editor    = "red. nauk. Wojciech Muszyński",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}