@InCollection{Kaczor:2009,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Kultura słowa w świetle komunikacji międzyludzkiej (przegląd stanowisk badawczych)",
  pages     = "85--91",
  year      = "2009",
  booktitle = "Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007, ISBN: 9788374812528",
  editor    = "red. nauk. Magdalena Hawrysz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}