@InCollection{Uździcka:2009,
  author  = "M. Uździcka",
  title     = "Charakterystyka stanu badań nad starannie ukształtowaną polszczyzną XIX wieku",
  pages     = "439--454",
  year      = "2009",
  booktitle = "Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007, ISBN: 9788374812528",
  editor    = "red. nauk. Magdalena Hawrysz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}