@InCollection{Wojciechowska:2009,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title     = "Protokoły zebrań jako źródło historycznojęzykowe w badaniach nad XIX - wieczną polszczyzną. Rekonesans badawczy",
  pages     = "489--502",
  year      = "2009",
  booktitle = "Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007, ISBN: 9788374812528",
  editor    = "red. nauk. Magdalena Hawrysz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}