@InCollection{Kaczor:2009,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Takt retoryczny i sprawność językowa (na przykładzie autoprezentacji uczniów)",
  pages     = "309--317",
  year      = "2009",
  booktitle = "Jestem - więc piszę : między rzemiosłem a wyobraźnią, ISBN: 9788373266360",
  editor    = "pod red. Grażyny tomaszewskiej, Beaty Kapeli-Bagińskiej, Zofii Pomirskiej",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego",
  address   = "Gdańsk",
}