@InCollection{Uździcka:2009,
  author  = "M. Uździcka",
  title     = "Kształtowanie się standardów komunikacyjnych motywowanych funkcją poznawczą języka",
  pages     = "51--60",
  year      = "2009",
  booktitle = "Norma a komunikacja, ISBN: 9788374325202",
  editor    = "pod red. Magdaleny Steciąg i Mariana Bugajskiego",
  publisher = "Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe",
  address   = "Wrocław",
}