@InCollection{Wojciechowska:2009,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title     = "Protokół w ujęciu normatywnym",
  pages     = "119--130",
  year      = "2009",
  booktitle = "Norma a komunikacja, ISBN: 9788374325202",
  editor    = "pod red. Magdaleny Steciąg i Mariana Bugajskiego",
  publisher = "Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe",
  address   = "Wrocław",
}