@InCollection{Węgorowska:2007,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Czym są Kresy Wschodnie?",
  pages     = "219--231",
  year      = "2007",
  booktitle = "Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, ISBN: 9788374810999",
  editor    = "red. nauk. Andrzej Ksenicz, Bazyli Tichoniuk",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}