@InCollection{Bugajski:2007,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Język a przestrzenie wizualne i akustyczne",
  pages     = "305--315",
  year      = "2007",
  booktitle = "Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka : antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, ISBN: 9788389518613",
  editor    = "pod red. Agnieszki Janiak, Wandy Krzemińskiej, Anny Wojtasik - Tokarz",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacjji TWP",
  address   = "Wrocław",
}