@InCollection{Kaczor:2010,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Poprawność pism urzędowych",
  pages     = "87--92",
  year      = "2010",
  booktitle = "Język w prawie administracji i gospodarce, ISBN: 9788375253771",
  editor    = "pod red. Kazimierza Michalewskiego",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
}