@InCollection{Wojciechowska:2010,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title     = "Księgi protokołów Towarzystwa Biblioteki Polskiej w Rumunii (1878-1882) jako dokument polszczyzny emigracyjnej",
  pages     = "207--219",
  year      = "2010",
  booktitle = "Żywe problemy historii języka",
  editor    = "pod red. Marcina KuĽmickiego i Marka Osiewicza",
  publisher = "Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk",
  address   = "Poznań",
}