@InCollection{Bugajski:2010,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Trzecia, czwarta i co dalej? Próba charakterystyki dyskursu publicznego",
  pages     = "33--45",
  year      = "2010",
  booktitle = "Język IV Rzeczypospolitej, ISBN: 9788322732595",
  editor    = "pod red. Macieja Czerwińskiego, Pawła Nowaka, Renaty Przybylskiej",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
}