@InCollection{Bugajski:2010,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Sytuacja komunikacyjna a zmiany językowe (rekonesans badawczy)",
  pages     = "134--145",
  year      = "2010",
  booktitle = "Sytuacja komunikacyjna i jej parametry, ISBN: 9788370967871",
  editor    = "pod red. Grażyny Sawickiej",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego",
  address   = "Bydgoszcz",
  series    = "Sytuacje - Komunikacje - Konteksty",
}