@InCollection{Bugajski:2011,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Świadomość językowa współczesnych Polaków",
  pages     = "123--133",
  year      = "2011",
  booktitle = "Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, ISBN: 9788376541204",
  editor    = "pod red. Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej, Krzysztofa Skibskiego",
  publisher = "Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk",
  address   = "Poznań",
  series    = "Kultura Komunikacji Językowej",
}