@InCollection{Węgorowska:2010,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Językowo-kulturowe wizerunki artefaktów eksponowanych w Muzeum Starożytności hrabiego Eustachego Tyszkiewicza",
  pages     = "185--200",
  year      = "2010",
  booktitle = "Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu, ISBN: 9788374813822",
  editor    = "red. nauk. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}