@InCollection{Bugajski:2010,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Kultura tabloidów a język",
  pages     = "65--73",
  year      = "2010",
  booktitle = "Tabloidyzacja języka i kultury, ISBN: 9788322931967",
  editor    = "pod red. Ireny Kamińskiej-Szmaj, Tomasza Piekota, Marcina Poprawy",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Oblicza komunikacji : 3/2010",
}