@InCollection{Uździcka:2011,
  author  = "M. Uździcka",
  title     = "Idea poznawcza a jej źródłowa dokumentacja",
  pages     = "235--251",
  year      = "2011",
  booktitle = "Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010, ISBN: 9788374814515",
  editor    = "red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}