@InCollection{Uździcka:2011,
  author  = "M. Uździcka",
  title     = "Notatki z wykładu w perspektywie komunikacyjnej",
  pages     = "409--424",
  year      = "2011",
  booktitle = "Gatunki mowy i ich ewolucja : gatunek a komunikacja społeczna, ISBN: 9788322619928",
  editor    = "pod red. Danuty Ostaszewskiej",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego",
  address   = "Katowice",
  volume    = "Tom IV",
}