@InCollection{Bugajski:2012,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Co powinni wiedzieć o języku wykształceni Polacy?",
  pages     = "99--118",
  year      = "2012",
  booktitle = "Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, ISBN: 9788322620519",
  editor    = "red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu ¦l±skiego",
  address   = "Katowice",
}