@InCollection{Kaczor:2012,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Wyrażenia sensoryczne jako określenia uczuć i postaw (na przykładzie portalu internetowego "Charaktery")",
  pages     = "53--62",
  year      = "2012",
  booktitle = "Język nowych mediów, ISBN: 9788362157426",
  editor    = "pod red. Kazimierza Michalewskiego",
  publisher = "Wydaw. Primum Verbum",
  address   = "Łódź",
}