@InCollection{Bugajski:2012,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "O definiowaniu leksemów zapachowych w słownikach języka polskiego",
  pages     = "99--109",
  year      = "2012",
  booktitle = "Słowa i ich opis : na drogach współczesnej leksykologii, ISBN: 9788362100064",
  editor    = "red. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak",
  publisher = "Wydział Polonistyki UW",
  address   = "Warszawa",
}