@InCollection{Bugajski:2012,
  author  = "M. Bugajski and M. Steciąg",
  title     = "Świadomość językowa, komunikacyjna, dyskursywna",
  pages     = "29--39",
  year      = "2012",
  booktitle = "Świadomość językowa w komunikowaniu, ISBN: 9788378420293",
  editor    = "red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}