@InCollection{Wojciechowska:2012,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title     = "O świadomości językowej w świetle sprawozdań Towarzystwa Polskiego w Konstantynopolu",
  pages     = "163--176",
  year      = "2012",
  booktitle = "Świadomość językowa w komunikowaniu, ISBN: 9788378420293",
  editor    = "red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}