@InCollection{Węgorowska:1997,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Regionalizmy wileńskie na lekcjach języka polskiego w Choszcznie",
  pages     = "201--207",
  year      = "1997",
  booktitle = "Sprawności językowe, ISBN: 8390681412",
  editor    = "praca zbiorowa pod red. Jana Ożdżyńskiego i Teodozji Rittel",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Edukacja"",
  address   = "Kraków",
}