@InCollection{Węgorowska:2003,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Tezauronimia i tezauronimy. Kilka uwag o nazwach własnych klejnotów",
  pages     = "629--638",
  year      = "2003",
  booktitle = "Metodologia badań onomastycznych, ISBN: 8387643734",
  editor    = "pod red. Marii Biolik",
  publisher = "Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego",
  address   = "Olsztyn",
}