@InCollection{Węgorowska:2002,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Dialektologia jako interdyscyplinarny przedmiot nauczania",
  pages     = "541--549",
  year      = "2002",
  booktitle = "Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Karolowi Dejnie",
  editor    = "pod red. Sławomira Gali",
  publisher = "Łódzkie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Łódź",
  series    = "Prace Wydziału I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii",
}