@InCollection{Węgorowska:2010,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Wileńskie Kaziuki utrwalone w języku, kulturze, tradycji i historii",
  pages     = "269--280",
  year      = "2010",
  booktitle = "Prace poświęcone Pani Profesor Henryce Sędziak, ISBN: 9788386175536",
  editor    = "pod red. Doroty Czyż i Małgorzaty Frąckiewicz",
  publisher = "Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów",
  address   = "Łomża",
  series    = "Polszczyzna Mazowsza i Podlasia : t. 14",
}