@InCollection{Węgorowska:2010,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Językowo-kulturowo-symboliczna ikona Madonny z Ostrej Bramy",
  pages     = "288--304",
  year      = "2010",
  booktitle = "Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego : księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy, ISBN: 9788370967796",
  editor    = "red. nauk. Jolanta Mędelska, Zofia Sawaniewska-Mochowa",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego",
  address   = "Bydgoszcz",
}