@InCollection{Węgorowska:2008,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Wokół gwar przejściowych i gwar mieszanych",
  pages     = "657--674",
  year      = "2008",
  booktitle = "Językoznawstwo historyczne i typologiczne : w 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego, ISBN: 9788360184035",
  publisher = "Polska Akademia Umiejętności",
  address   = "Kraków",
  series    = "Polska Akademia Umiejętności Rozprawy Wydziału Filologicznego : tom LXXVI",
}