@InCollection{Kaczor:2012,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w wyrażeniach sensorycznych",
  pages     = "279--295",
  year      = "2012",
  booktitle = "Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku. Słowa i teksty, ISBN: 0788374552557",
  editor    = "pod red. Renaty Bizior i Doroty Suskiej",
  publisher = "Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie",
  address   = "Częstochowa",
  series    = "Mechanizmy funkcjonowania języka : tom II",
}