@InCollection{Węgorowska:2008,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Symboliczno-metaforyczne nazwy Wilna",
  pages     = "309--324",
  year      = "2008",
  booktitle = "Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto, ISBN: 9788370966676",
  editor    = "pod red. Małgorzaty Święcickiej",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego",
  address   = "Bydgoszcz",
}