@InCollection{Węgorowska:2008,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Wileńsko-santocka przeszłość i teraźniejszość w sonetach zaklęta",
  pages     = "35--37",
  year      = "2008",
  booktitle = "Jesienna księga losu : Księga jubileuszowa Henryka Szylkina w 80. rocznicę urodzin i 50. rocznicę pracy twórczej, ISBN: 9788388336676",
  editor    = "red. Ewa Mielczarek",
  publisher = "Pro Libris",
  address   = "Zielona Góra",
}