@InCollection{Kaczor:2012,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Praca jako pojęcie etyczno-społeczne w kontekstach medialnych",
  pages     = "45--56",
  year      = "2012",
  booktitle = "Labor czy opus? : Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy, ISBN: 9788378420453",
  editor    = "red. nauk. Anna Dobrychłop, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}