@InCollection{Kaczor:2012,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Wyrażenia metaforyczne z pojęciami związanymi z etyką społeczną",
  pages     = "92--104",
  year      = "2012",
  booktitle = "Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji : Metafory i amalgamaty pojęciowe, ISBN: 9788393558124",
  editor    = "pod red. Moniki Cichmińskiej i Izy Matusiak-Kempy",
  publisher = "Instytut Filologii Polskiej UMW w Olsztynie",
  address   = "Olsztyn",
  volume    = "tom IV",
}