@InCollection{Węgorowska:2012,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Językowo-obyczajowe świadectwa północnokresowe utrwalone w noweli Heleny Romer-Ochenkowskiej "Śnił sen"",
  pages     = "387--393",
  year      = "2012",
  booktitle = "Polskie dziedzictwo językowe na dawnych Kresach : Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi, ISBN: 9788375071443",
  editor    = "pod red. Ewy Dzięgiel, Katarzyny Czarneckiej i Doroty A. Kowalskiej",
  publisher = "Wydaw. Naukowe "Semper"",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Język Polski Dawnych Kresów Wschodnich : t. 5",
}